Hoppa till sidans innehåll

Miljöpolicy Vällingby Ridsällskap och Vällingby Ridcenter


Miljöarbetet inom Vällingby Ridsällskap (VRS) och Vällingby Ridcenter (VRC) bedrivs som en integrerad del av Verksamhetsplanen med strävan att uppnå de i policyn uppsatta målen på kort och lång sikt.  Miljöpolicyn uttrycker en vilja från Ridklubben och Ridskolan att ta sin del av ansvaret för att visa hänsyn till miljön och medverka till en varaktig hållbar utveckling tillsammans med alla verksamma medlemmar.

Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska VRS/VRC miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete och en strävan efter ständiga förbättringar.

VRS Styrelse ansvarar tillsammans med Ridskolan för att årligen med utvärdera om miljömålen är uppfyllda. Är så inte fallet ska en handlingsplan upprättas.

 

VRC/VRS Miljöpolicy

Vi ska följa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser om natur och miljö

Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan med fokus på energi, återvinning och natur

Vi arbetar kontinuerligt med att öka återvinningsgraden av avfall från petflaskor, plast, glas, kartong, metall, elektronik och ljuskällor.

Vi uppmuntrar våra medlemmar att ta hänsyn till natur och miljö genom att undvika nedskräpning, minska transporter (bil) till från stallet och handla på Back2Use.

Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten

 

Kortsiktiga mål (2019-2020)

 • Utse en miljöansvarig Styrelseledamot
 • Utse en miljöansvarig representant från Ridskolan
 • Informera medlemmar om miljöpolicyn (via bl.a hemsida)
 • Öka medlemmarnas medvetenhet om hur vardagliga handlingar och val kan bidra till en positiv utveckling av miljön
 • Öka återvinningsgraden genom att införa fler sorteringsmöjligheter på anläggningen
 • Identifiera områden där VRS/VRC kan utveckla miljöarbetet

 

Långsiktiga mål (2021 – 2022)

 • Källsortering på hela anläggningen
 • Återvinning av organiskt avfall från gödsel och strö  
 • Klimatsmarta tävlingar/events  
 • Samordnade och miljövänliga inköp
 • Hantering av kemikalier och annat farligt avfall ska ske på ett miljövänligt sätt

 

Exempel på genomförda miljöförbättringar

Foder vägs i syfte att minska spill vilket leder till färre fodertransporter

Belysning i ridhus och på utebana tänds endast vid behov i syfte att minska elförbrukning

Ridavgifter faktureras elektroniskt i syfte att minska användandet av papper

Engångsartiklar i caféterian används endast i undantagsfall

Vid köp av nya vitvaror, prioriteras miljövänliga maskiner

Ny städfirma upphandlad (2019) med krav på miljöanpassade produkter

Utökat samarbete med Back2Use i syfte att uppmuntra till återanvändning av ridkläder och övriga hästartiklar

Uppdaterad: 25 FEB 2020 21:15 Skribent: Erica Westling
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Vällingby RS - Ridsport
Grimsta IP
16258 Vällingby

Kontakt:
Tel: 08388889
E-post: ridklubbenvrs@gmail....