Hoppa till sidans innehåll

Policy och handlingsplan mot mobbning, diskriminering, kränkande behandling och sexuella trakasserier för Vällingby Ridsällskap/Vällingby Ridcenter


Policy och handlingsplan

Alla medlemmar ska känna sig trygga på vår förening. Mobbning, diskriminering, kränkande behandling och sexuella trakasserier är inte acceptabelt i vår förening. Vi ska förebygga detta och samtliga ska känna till policyn och handlingsplanen så var och en i sin tur är medveten om hur vi handskas med detta.

 

Föreningens mål

Ledare: (Styrelsemedlemmar, USEK, fritidsledare, ridlärare, stallpersonal)

 • Alla ledare vet vad mobbning, kränkning, diskriminering och sexuella trakasserier är

 • Alla ledare är väl införstådda med vad föreningens handlingsplan innebär

 • Alla ledare agerar utifrån den

Föräldrar

 • Samtliga föräldrar till barn och ungdomar är väl informerade om vad föreningens handlingsplan innebär och agerar utifrån den

Aktiva barn och ungdomar

 • Alla aktiva barn och ungdomar ska veta vad mobbing, kränkning, diskriminering och sexuella trakasserier är samt vara en schysst kompis

 • Att alla aktiva barn och ungdomar vågar berätta till ledaren om någon beter sig illa

 

Dessa dokument är vägledande för vår handlingsplan

 • Värdegrunden för Vällingby Ridsällskap

 • Svenska Ridsportförbundets ledstjärnor för ledare/föräldrar/aktiva

 • Barnkonventionen

 • Idrotten Vill

 • Ridsporten Vill

 • Trygg i stallet

 

Förklaring av definitioner kopplat till exempel från vår verksamhet

Mobbning

En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer. 
Exempel från vår verksamhet:

Om någon känner att han eller hon inte får vara med i gruppen eller upplever sig utsatt på nätet (sociala medier etc.) vid flera tillfällen.

 

Kränkande behandling

Kränkande behandling är när en person upplever sig kränkt vid enstaka tillfällen. Detta kan förekomma öppet som t.ex. glåpord eller dolt som t.ex. blickar och miner.

Exempel från vår verksamhet:

Om någon öppet kritiserar en persons ridning och/eller klädsel från läktaren.

 

Diskriminering

Diskriminering är när en person behandlas sämre än någon annan på grund av t.ex. kön, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder, hudfärg, inkomst, utseende, sexuell läggning och religiös eller politisk åsikt. Underförstått betyder det att det är något negativt för den utsatte.

Exempel från vår verksamhet:

Om någon inte får vara med i gruppen/gänget/gemskapen på grund av t.ex. ålder, funktionsvariation.

 

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ord/handlingar som har med sex att göra och som är oönskade och ovälkomna för den som blir utsatt. Definition enligt lag - ”ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet”.

Exempel från vår verksamhet:

Ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, visslingar eller kommentarer om utseende och privatliv.

 

Sexuellt ofredande

Sexuellt ofredande är när en person sexuellt berör ett barn under 15 år eller får barnet att medverka i någon form av sexuell handling, som inte är sexuellt tvång eller våldtäkt, döms för sexuellt ofredande. Straffet är böter eller fängelse i högst två år.

Att försöka få någon som fyllt 15 år men ännu inte 18 år att medverka i en sexuell handling som i sin tur är en del i en framställning av en pornografisk bild eller posering är också sexuellt ofredande.

Till sexuellt ofredande räknas även blottning och liknande handlingar som är ägnat att väcka anstöt.

 

Aktiviteter för föreningens förbyggande arbete

Ledare - Styrelse USEK Personal

 • Ledarträffar för att diskutera jämlikhetsfrågor och handlingsplanen

 • Tänka på vikten av att ledare ska vara en god förebild

 

Föräldrar

 • Ordna föräldraträffar och aktivitetskvällar för ökad gemenskap

 • Sprida handlingsplanen

 • Ordna föräldrautbildningar inom olika områden i samarbete med ridskolan

 

Aktiva barn och ungdomar

 • Aktivitetskvällar

 • Informera om handlingsplanen, värdegrunden och Trygg i stallet.
              
   

Så här agerar vi om något händer

Ledare – som beter sig illa

 1. Den utsatta/den som uppmärksammat situationen kontaktar ridskolechef/ordförande.

 2. Ridskolechef/Ordförande pratar en och en med de inblandade.

 3. Ridskolechef/Ordförande har samtal med de inblandade tillsammans (om det är möjligt)

 4. Skriftlig varning från styrelsen.

 5. Uppsägning/Förlora sin roll/Uteslutning ur föreningen utifrån föreningens stadgar.

 

Föräldrar – som beter sig illa

 1. Den utsatta/den som uppmärksammat situationen kontaktar ridskolechef/ordförande

 2. Ridskolechef/Ordförande pratar en och en med de inblandade

 3. Ridskolechef/Ordförande har samtal med de inblandade tillsammans (om det är möjligt)

 4. Skriftlig varning från styrelsen

 5. Uppsägning/Förlora sin roll/Uteslutning ur föreningen utifrån föreningens stadgar.

 

Barn och ungdomar – som beter sig illa

 1. Den utsatta/den som uppmärksammat situationen kontaktar ridskolechef/ordförande

 2. Ridskolechef/ordförande pratar en och en med de inblandade 

 3. Ridskolechef/ ordförande eller vice ordförande pratar med styrelsen/USEK

 4. Ordförande pratar med barnens föräldrar samt informerar om handlingsplanen

 5. Ordförande/ridskolechef träffar och samtalar med alla inblandade samtidigt (föräldrar och barn)

 6. Fritidsledare blir informerad och överenskommelse om åtgärder beslutas i samråd med ridskolechef/ordförande. Individuell lösning, byta grupp, punktmarkera, varning.

 

Sexuella trakasserier

 1. Den utsatta/den som uppmärksammat situationen kontaktar ansvarig ridskolechef/ ordförande
 2. Ridskolechef/ordförande pratar en och en med de inblandade, och ev. vittnen
 3. Ridskolechef/Ordförande har samtal med de inblandade tillsammans (om det är möjligt) och ev. vittnen.
 4. Ridskolechef/Ordförande samlar ev. bevis (bilder, dokument, inspelningar etc.)
 5. Skriftlig varning från styrelsen till den som trakasserar om att sluta, ev. omplacering.
 6. Uppsägning/Förlora sin roll/Uteslutning ur föreningen utifrån föreningens stadgar.

 

Sexuellt ofredande

 1. Den utsatta/den som uppmärksammat situationen gör en polisanmälan alt. kontaktar Ridskolechef/Ordförande
 2. Ridskolechef/Ordförande gör en polisanmälan
 3. Uppsägning/Förlora sin roll/Uteslutning ur föreningen utifrån föreningens stadgar.

 

Oro för att ett barn far illa                  

Vem i föreningen kontaktar jag om jag oroar mig för/fått vetskap om ett barns situation?

Ordförande

Vice ordförande

 

Vem i föreningen kontaktar socialtjänsten?

Ordförande

Vice ordförande

Telefonnummer till polisen: 114 14

 

Vem i föreningen kontaktar polisen om det är misstanke om brott? (Exempelvis vid misstanke om sexuella trakasserier, sexuellt ofredande).

Ordförande

Vice ordförande

Telefonnummer till polisen: 114 14

 

Vem i föreningen informerar barnet/ungdomen?

Ordförande

Vice ordförande

 

Vem informerar föräldrarna, i det fall detta är lämpligt?

Ordförande

Vice ordförande

 

Vid behov, vem informerar berörda/drabbade övriga barn och ungdomar?

Ordförande

Vice ordförande

Uppdaterad: 25 FEB 2020 19:36 Skribent: Erica Westling
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Vällingby RS - Ridsport
Grimsta IP
16258 Vällingby

Kontakt:
Tel: 08388889
E-post: ridklubbenvrs@gmail....