Hoppa till sidans innehåll

Alla medlemmar är försäkrade via Svenska Ridsportförbundet


Du som är medlem i Vällingby Ridsällskap är olycksfallsförsäkrad i Folksam.

Försäkringen ger dig ett bra grundskydd om du råkar ut för en skada när du rider och är en medlemsförmån framtagen i samarbete med Svenska Ridsportförbundet.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:

  • aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, medlemsförening eller i samverkan med medlemsförening.
  • enskild ridning och träning.
  • direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.

Om träning/tävling anordnas på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med sådan resa.

Anmäl skada så här
Ring 0771-950 950 – säg att du är medlem i Svenska Ridsportförbundet.

Du kan också anmäla olycksfallsskada på www.folksam.se/ridsport

Läs mer om olycksfallsförsäkringen här>>

Om olyckan är framme

Säkerhet är viktigt för oss på Vällingby och en fråga vi ständigt arbetar aktivt med.

Om du eller ditt barn råkar ut för en olycka vid ridning eller hantering av häst är det viktigt att det rapporteras in. Ridklubben och ridskolan har gemensamt tagit fram ett underlag, Dokumentation olycksfall Vällingby Ridcenter, som ska fyllas i om en olycka sker. Underlaget finns vid ridklubbens anslagstavla utanför kassan. Elever/medlemmar och ridskolans personal har ett gemensamt ansvar att fylla i underlaget.

När ska jag rapportera? Alla skador på person och utrustning som anmäls till vårt försäkringsbolag Folksam måste rapporteras in. Men, vi vädjar att alla olyckor som sker rapporteras in, ifall eventuella komplikationer uppstår senare som kan härledas till olyckstillfället.

Uppdaterad: 27 MAR 2022 21:50

Postadress:
Vällingby RS - Ridsport
Grimsta IP
16258 Vällingby

Kontakt:
Tel: 08388889
E-post: ridklubbenvrs@gmail....