Hoppa till sidans innehåll

Resultat av medlemsundersökning

2017-06-11 14:21
Nio av tio medlemmar är nöjda med det arbete ridklubben utför. Många lyfter upp det stora engagemanget från klubbens sida, inte minst för barn och ungdomar. Men det finns också områden som kan förbättras, till exempel inom tävlingsverksamheten.
  • Uppdaterad: 2017-06-11 17:46

Undersökningen genomfördes som ett webbaserat frågeformulär som spreds via Facebook under perioden mitten av december 2016 till mitten av januari 2017. Av klubbens 632 medlemmar var det 79 personer som valde att svara. Den låga svarsfrekvensen innebär att svaren får tolkas med viss försiktighet. Detta var den första enkätundersökning som VRS styrelse genomfört bland sina medlemmar, och vi hoppas på fler svar vid nästa undersökning.

Klubben eller ridskolan?
Medlemmarna i VRS är också kunder hos Vällingby Ridcenter. Det kan därför vara svårt att veta vad klubben respektive ridskolan ansvarar för. Flera kommentarer som lämnats i undersökningen gäller följaktligen ridskolans och inte klubbens verksamhet. Dessa kommentarer har styrelsen lämnat vidare till ridskolan. Många av kommentarerna gäller områden som kommunikation, igenridning och skrittperioden efter sommaruppehållet.

Stort engagemang
De flesta, eller 90 procent, av medlemmarna är nöjda med klubbens arbete. Områden som lyfts fram i de fria kommentarerna är stort engagemang, god gemenskap i stallet samt bra genomförda arrangemang så som julshow och klubbtävlingar. Några anser att styrelsen kan bli mer tillgänglig samt att vi kan bli bättre på att bjuda in och inkludera fler medlemmar som vill engagera sig. Detta tar vi självklart till oss och satsar på att bli bättre på att informera och bjuda in. Inför höstterminen planerar styrelsen bland annat välkomstmöten för nya medlemmar och kommer att vara mer synliga i samband med klubbarrangemang.

Tävlingsverksamheten
Många kommentarer, både positiva och negativa, gäller tävlingsverksamheten. Några vill ha fler och andra vill ha färre klubbtävlingar. Utan tvekan är information om tävlingar ett tydligt förbättringsområde, och något vi i styrelsen tar till oss. Under hösten kommer vi i samarbete med ridskolan förbättra både informationen och vissa rutiner kring tävlingsverksamheten.

Vi vill redan nu förtydliga att märkestävlingar är öppna för alla som rider minst P2-3, J2 eller S2. Den som vill delta behöver också prata med sin ridlärare och få ett klartecken. Det samma gäller tävlingar i Lätt C eller högre nivå, men här är kraven att få starta högre.

Läs mer om tävlingsreglementet

Skribent: Margareta Stefanutti
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Vällingby RS - Ridsport
Grimsta IP
16258 Vällingby

Kontakt:
Tel: 08 38 88 89
E-post: This is a mailto link

Se all info